Install cPanel WHM in CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt WHM/cPanel trên CentOS VPS

Install cPanel WHM in CentOS 7

Để cài đặt Cpanel, bạn hãy login vào VPS qua SSH bằng tài khoản root, sau đó sử dụng các lệnh ở phía dưới để cài đặt Cpanel.

CPanel thế giới số

Quá trình cài đặt có thể kéo dài từ 1 đến 2 giờ, tuy nhiên với các VPS có cấu hình thấp, việc cài đặt có thể kéo dài tới 10 giờ. Khi việc cài đặt hoàn thành, việc hoàn thành cài đặt sẽ thực hiện qua địa chỉ http://xxxx.xxx.xxx.xxx:2087 (login bằng tài khoản root của VPS).
Chạy lệnh sau để cập nhật bản quyền cho Cpanel

Thế Giới Số chúc bạn thành công!