VPS SSD CỦA THẾ GIỚI SỐ

Hướng dẫn đăng ký VPS SSD tại Thế Giới Số

VPS SSD CỦA THẾ GIỚI SỐ

B1: Truy cập vào: https://client.tgs.com.vn/clientarea.php

B2: Chọn “Đăng ký dịch vụ mới —> VPS SSD

a0

B3: Chọn cấu hình VPS SSD bạn muốn đăng ký

a9 1

B4: Chọn OS và Datacenter muốn tạo VPS SSD

a91 1

 

Sau khi đăng ký xong, liên hệ với kinhdoanh@tgs.com.vn và call: 1900. 6119 để được active VPS

Sau khi VPS được khởi tạo xong bạn theo hướng dẫn sau để quản lý VPS

Chọn “Dịch vụ  –> Dịch vụ đã mua, chọn VPS

a1 1

Chọn Console để kết nối vào màn hình VPS

a2 1

Chọn Action —> Reinstall lại VPS

a3 1

Chọn Power Off để Off VPS

a4 1

Chọn Hard Reboot để Reboot lại VPS

a5 1

Chọn Snapshot để Backup VPS

a6 1

 

Thế Giới Số chúc các bạn thành công!