cài đặt email trên outlook 2010

Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 2010

A: Trường hợp cài mail mới nếu cài mới lần đầu Outlook 2010

Bước 1: Khởi động  Outlook 2010 từ máy tính.
Nhấn nút Next để chuyển sang bước 2.

cài đặt email trên outlook 2010
Bước 2: chọn Yes và nhấn Next

cài đặt email trên outlook 2010 1
Bước 3: Chọn  Manually configure server settings or additional server types. Sau đó click chọn Next

cài đặt email trên outlook 2010 2
Bước 4: Chọn Internet Email và click chọn Next

cài đặt email trên outlook 2010 3
Bước 5: Điền các thông tin email

User Information
Your Name: Tên đại diện cho email của bạn
E-mail Address: Địa chỉ email (VD mail@domain.com)
Server Information
Account Type: Chọn POP3
Incoming mail server: Máychủ thư đến (VD tênmiềncủabạn là domain.com thì điền là mail.domain.com)
Outgoing mail server (SMTP): Máychủ thư đi (VD tênmiềncủabạn là domain.com thì điền là mail.domain.com)
Logon Information
User Name: Tên email (VD mail@domain.com)
Password: Mật khẩu của email

cài đặt email trên outlook 2010 6
Bước 6: Sau khi điền các thông tin email, Click chọn More Setting để cài đặt

Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 2010
Bước 7: Chọn tab Outgoing Server và tích chọn ô My outgoing server (SMTP) requires authentication

Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 2010 1
Bước 8: Chuyển sang tab Advanced, Click chọn Leave a copy of messages on the server

 

Leave a copy of messages on the server Tích chọn. Để lưu một bản copy trên server mail sau khi tải mail về outlook
Remove from server affter Tích chọn và điền số ngày. Để xóa mail trên server mail sau số ngày đã điền.

Sau đó click chọn OK để lưu lại các thông tin vừa cài đặt

Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 2010 3

Bước 9: Click chọn Next

Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 2010 5
Bước 10: Cửa sổ Test Account Setting xuất hiện. Test Account Setting là chế độ test việc thông tin cấu hình mail và gửi mail. Nếu thành công sẽ xuất hiện như hình bên dưới.

Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 2010 7
Bước 11: Click Finish để hoàn tất việc cài đặt và bắt đầu sử dụng Outlook

Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 2010 9
B: Trường hợp tạo thêm mail trên Outlook 2010 (nếu đã cài mail trên Outlook 2010 trước đó)

Bước 1: Click chọn File, Trong mục Info click chọn Account Setting, xuất hiện cửa số Account Setting, Click chọn Account Setting

Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 2010 11
Bước 2: Click chọn New

Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 2010 22
Bước 3: Điền các thông số mail giống như bước 5, mục A

Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 2010 99

Các bước còn lại làm tương tự giống các bước từ 6 đến 11, mục A

Thế Giới Số chúc bạn thành công!