Quản lý file và thư mục trên DirectAdmin 1

Quản lý file và thư mục trên DirectAdmin 1

Để cài đặt SSL trên hosting sử dụng công cụ quản lý DirectAdmin, Quý Khách có thể làm từng bước như sau:

+ Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin:

Cài đặt SSL trên hosting

+ Bước 2: Chọn mục SSL Certificates:

Cài đặt SSL trên hosting 1

+ Bước 3: Chọn mục Paste a Pre-generated certificate and key. Quý Khách điền Private KeyCRT sau đó nhấn Save:

Cài đặt SSL trên hosting 2

+ Bước 4: Quý Khách kéo xuống cuối trang và nhấn vào Click Here để điền thông tin CA Root Certificate:

Cài đặt SSL trên hosting 3

Bước 5: Quý Khách chọn mục Use a CA Cert, điền thông tin và nhấn Save:

Cài đặt SSL trên hosting 5

Như vậy là Quý Khách đã hoàn thành việc cài đặt SSL cho tên miền trên hosting, thông thường nếu không điều chỉnh gì thì thư mục để chứa mã nguồn chạy giao thức https trên DirectAdmin sẽ nằm trong thư mục private_html ( không phải nằm trong public_html). Vì vậy Quý Khách cần upload mã nguồn vào thư mục này để website có thể hoạt động với giao thức https.

Thế Giới Số chúc Quý Khách thành công!