sử dụng Mdaemon

Hướng dẫn tạo thêm tài khoản email sử dụng Mdaemon

Ghi chú: Webmail MDaemon chỉ duyệt tốt trên trình duyệt web Internet Explorer hoặc Firefox

Bước 1: Truy cập vào link do bên đơn vị Email cung cấp thông thường sẽ là: http://mail.tencongty.com:1000

Bước 2: Sẽ hiện ra màn hình đăng nhập như bên dưới, nhập tài khoản Email admin và Pass đã được cung cấp để đăng nhập.

h1

Bước 3: Sau khi đã đăng nhập thành công sẽ hiện ra màn hình như bên dưới, chọn vào mục Users để tạo thêm Users, sau khi chọn User thì bên cột phải sẽ hiện danh sách Users đang có trong hệ thống, nhấn vào biểu tượng New (dấu cộng màu xanh) để thêm email mới.

mail Mdaemon

Bước 4: Sau khi nhấn vào biểu tượng new hệ thống sẽ mở ra một cửa sổ mới như hình bên dưới:

Các trường thông tin cần nhập:

– First and Last name

– Email Address

– Email Password

Cuối cùng nhấn Save phái trên góc trái cửa sở Account để lưu thành công email mới

mail Mdaemon 2

Thế Giới Số chúc bạn cài đặt thành công!