Hướng dẫn tạo Subdomain trên Hosting Plesk

Bước 1: Click on “Websites & Domains” -> Click on “Add Subdomain”
hdsdc 1
Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết vào các ô “Subdomain name”, “Document root”

Bước 3: Click “OK”
hdsdc 2