Hướng dẫn sử dụng Remote Desktop

Để quản lý từ xa 1 máy chủ hoặc VPS thì bạn sử dụng chương trình Remote Desktop

Vào Start  —> Run gõ mstsc   để mở Remote Desktop

Nhập IP của VPS hoặc Server vào, nếu có dùng port thì nhập : rồi port dạng

192.168.2.13 hoặc 192.168.2.13:9833

Home Network6

Thời gian đầu khi bạn kết nối từ xa , bạn có thể sẽ thấy màn hình bảo mật, trong màn hình này bạn có thể thiết lập để cho phép nó hiển thị lại trong lần truy cập sau hay không.

Home Network7

Khi đăng nhập, bạn cần đánh vào tên và mật khẩu trước khi kết nối.

Home Network8

Sau đó bạn có thể làm việc trên Windows Server từ một desktop trong phòng khách.

Home Network9

Chúc bạn thành công.