Bước 1: Sau khi cài đặt MS Outlook, tiến hành mở phần mềm lên.


Hình: Chọn Bắt đầu
Bước 2: Chọn IMAP


Hình: Chọn biểu tượng IMAP

Bước 3: Nhấn vào Hiển thị thiết đặt nâng cao để cấu hình theo các thông số yêu cầu

                                                                                       Hình: Điền các thông tin yêu cầu

Ví dụ cấu hình 01 tài khoản:

Địa chỉ email: user@domain.com

Tên hiển thị: Mr User

Máy chủ thư đến IMAP: mail.domain.com

Tên người dung IMAP: user@domain.com

Mật khẩu IMAP: mật khẩu

Máy chủ thư đi SMTP: mail.domain.com

Tên người dùng SMTP: user@domain.com

Mật khẩu SMTP: mật khẩu

Bước 4: Hoàn thành