Thế Giới Số có hỗ trợ Python không?

Python không được hỗ trợ trên các gói Shared Hosting. Tuy nhiên, bạn có thể làm bất cứ điều gì với một VPS Server bao gồm cả việc cài đặt sử dụng Python

Bạn có thể xem thêm về các gói cước cũng như bảng giá tại https://tgs.com.vn/vi/thue-may-chu/vps-ssd/