Tự động sync hoặc copy dữ liệu qua ftp server và winscp
Automating file transfer via FTP using WinSCP

Tham khảo link sau nhé các bạn

http://blog.skufel.net/2011/12/autom…-using-winscp/

1. Tình huống của mình là muốn tự động khoảng 2h sáng hàng ngày thì winscp kết nối vào ftp server trên Server: 118.69.171.xx để download tất cả file trong Folder về lưu vào folder: E:\AutoBackup\Data

2. Trên Server: 118.69.171.xxx xây dựng 1 ftp server với IIS or phần mềm khác (có tài khoản và password login và ok)

3. Mở winscp kết nối đến ftp server ở bước 2, lưu và nhớ tên session kết nối của winscp nhe các bạn

dạng như thế này: ftpaccount@118.69.171.xx

4. Nội dung File ftprun.cmd

Trích dẫn:
E:\AutoBackup\WinSCP\WinSCP.com /script=E:\AutoBackup\Data\Scripts\ftpscript.txt

5. Nội dung file ftpscript.txt

Trích dẫn:
option batch continue
option confirm off
open ftpaccount@118.69.171.xx
lcd E:\AutoBackup\Data\
synchronize both -delete
synchronize both E:\AutoBackup\Data\ /
exit

6. Tạo Scheduler Task chạy lúc 2h hàng ngày