Lỗi không Remote Desktop đến VPS và Server mới nhất, Lỗi This could be due to CredSSP encryption oracle remediation khi remote desktop

Lỗi không Remote Desktop đến VPS và Server mới nhất, Lỗi This could be due to CredSSP encryption oracle remediation khi remote desktop Chia Sẻ Kiến Thức Lỗi This could be due to CredSSP encryption oracle remediation khi remote desktop, Lỗi không Remote Desktop đến VPS và Server mới nhất Một số bản cập nhật […]

Read More

Hướng dẫn khởi tạo Web chạy qua CDN

Hướng dẫn khởi tạo Web chạy qua CDN Để đưa website bạn chạy trên CDN của Thế Giới CDN bạn làm như sau: B1: Login vào http://portal.thegioicdn.com B2: Chọn Create —> Website Acceleration B3: Chọn Approve – Domain Name: bạn nhập tên bạn muốn sử dụng làm link cho cdn: thí dụ: cdn.thegioicdn.com – Orgigin […]

Read More

Hướng dẫn truy cập vào VPS, Servers thông qua giao thức SSH

Hướng dẫn truy cập vào VPS, Servers thông qua giao thức SSH 1.Giới thiệu Có thể tham khảo bài viết giới thiệu về SSH tại đường dẫn sau: 2.Mục đích Truy cập vào máy chủ Linux để quản lý hoặc cài đặt thêm các thành phần cho hệ thống. 3.Thực hiện. -Windows: Sử dụng công […]

Read More

Giới thiệu về IPv6

Giới thiệu về IPv6 Trong bài viết này Kỹ thuật sẽ giới thiệu với các bạn IPv6 là gì và lợi ích của IPv6. 1. Giới thiệu về địa chỉ IPv6 IPv6 (Internet protocol version 6) là “Giao thức liên mạng thế hệ 6”, một phiên bản củ giao thức liên mạng (IP) nhằm mục […]

Read More

Đặt IP tĩnh trong CentOS 6.5

Đặt IP tĩnh trong CentOS 6.5 Xong khi cài đặt xong, mình sẽ tiến hành đặt IP tĩnh cho server. [root@hocmang certs]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 DEVICE=eth0 HWADDR=00:0C:29:E9:97:02 TYPE=Ethernet UUID=b04e7fbc-ab8f-44f1-99b9-a93b56883b5c ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=yes BOOTPROTO=none IPADDR=192.168.80.100 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.80.254 DNS1=192.168.80.100 DNS2=8.8.8.8 Những phần màu đỏ là mình thêm vào. Khởi động lại eth0: # /etc/rc.d/init.d/network restart Kiểm tra lại: # […]

Read More

Tìm hiểu chung về các loại RAID lưu trữ

Tìm hiểu chung về các loại RAID lưu trữ       Trong quá trình tư vấn và hỗ trợ khách hàng, THẾ GIỚI SỐ đã nhận được rất nhiều câu hỏi về Raid. Vậy Raid là gì? Chức năng của Raid nhằm mục đích gì? Có những loại Raid nào? Ưu và nhược điểm của từng […]

Read More

So sánh net-tools với iproute2

So sánh net-tools với iproute2 Chào các bạn, trong bài này mình sẽ so sánh 2 bộ công cụ mạng giúp chúng ta có thể kiểm tra và giám sát hệ thống trên linux một cách tốt nhất là net-tools và iproute2. Như các bạn đã biết net-tools là bộ công cụ được phát triển […]

Read More

Hướng dẫn tạo VPN trên VPS Linux

Hướng dẫn tạo VPN trên VPS Linux 1. Giới thiệu: Mạng riêng ảo hay VPN (Virtual Private Network) là một mạng dành riêng để kết nối các máy tính lại với nhau thông qua mạng Internet công cộng. Những máy tính tham gia mạng riêng ảo sẽ “nhìn thấy nhau” như trong một mạng nội […]

Read More