Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Apache

Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Apache – Nhiều trang web bắt buộc phải luôn chạy SSL (https). Và bạn cần đảm bảo rằng mọi người dùng phải truy cập trang web thông qua SSL (https). Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Apache 1. Cách 1: Cấu hình virtualhost Chỉnh sửa Virtualhost của website và […]

Read More

Thêm website trên VPS Apache CentOS

Giới thiệu Virtual Host Virtual Hosts được sử dụng để giúp cho một VPS có thể chạy được nhiều website khác nhau. Các bước add thêm website trên VPS Apache chạy CentOS bằng Virtual Hosts như sau: Chuẩn bị server Đã cài đặt sẵn webserver Apache trên CentOS, có thể tham khảo bài viết cài đặt LAMP trên CentOS […]

Read More