Các trạng thái của tên miền .COM và .NET

Các trạng thái của tên miền .COM và .NET Trạng thái của tên miền phản ánh hoạt động hiện tại và các thao tác có thể tiến hành với tên miền đó. Dưới đây là 1 số trạng thái tên miền của tên miền .COM/.NET do Verisign quản lý: ACTIVE hoặc OK Đây là trạng […]

Read More