Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 2010

Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 2010 A: Trường hợp cài mail mới nếu cài mới lần đầu Outlook 2010 Bước 1: Khởi động  Outlook 2010 từ máy tính. Nhấn nút Next để chuyển sang bước 2. Bước 2: chọn Yes và nhấn Next Bước 3: Chọn  Manually configure server settings or additional server types. Sau đó […]

Read More