Hướng dẫn thay đổi Timezone trên CentOS 8

Sử dụng múi giờ chính xác là điều cần thiết cho nhiều nhiệm vụ và quy trình liên quan đến hệ thống. Trên CentOS, múi giờ của hệ thống được thiết lập trong quá trình cài đặt, nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi múi giờ theo ý muốn. 1. Kiểm tra múi giờ […]

Read More

Hướng dẫn vô hiệu hoá SELinux trên CentOS 8

Security Enhanced Linux hoặc SELinux là một cơ chế bảo mật được tích hợp trong nhân Linux được sử dụng bởi các bản phân phối dựa trên RHEL. 1. SELinux là gì ? Security Enhanced Linux hoặc SELinux là một cơ chế bảo mật được tích hợp trong nhân Linux được sử dụng bởi các bản phân phối […]

Read More

Hướng dẫn tạo Swap trên CentOS 8

Swap là một khoảng trống trên đĩa được sử dụng khi dung lượng bộ nhớ RAM vật lý đầy. Khi hệ thống Linux hết RAM, các trang không hoạt động sẽ được chuyển từ RAM sang Swap. 1. Tạo và kích hoạt Swap Bắt đầu bằng cách tạo một swapfile: fallocate -l 1G /swapfile Trong ví […]

Read More