Kiểm tra các cổng đang mở trong Linux

Trong quá trình khắc phục sự cố các dịch vụ chạy trên hệ thống Linux, kiểm tra các cổng đang mở là một trong những nhiệm vụ mà bất kỳ người dùng hoặc quản trị viên nào cũng nên xem xét thực hiện. Trong bài viết này Thế Giới Số sẽ hướng dẫn các bạn […]

Read More