Hướng dẫn đăng ký dịch vụ VPS SSD

Hướng dẫn đăng ký VPS SSD tại Thế Giới Số B1: Truy cập vào: https://client.tgs.com.vn/clientarea.php B2: Chọn “Đăng ký dịch vụ mới —> VPS SSD“ B3: Chọn cấu hình VPS SSD bạn muốn đăng ký B4: Chọn OS và Datacenter muốn tạo VPS SSD   Sau khi đăng ký xong, liên hệ với kinhdoanh@tgs.com.vn và […]

Read More