Hướng dẫn thay đổi mật khẩu VPS Windows Server

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu VPS Windows Server Để thay đổi mật khẩu Windows Server 2008 Click Start, click Control Panel, chọn User Accounts. Tại User Accounts, Mục Make changes to your user account, click Change your password. Tại Change your password, Mục Current Password, gõ mật khẩu hiện tại của bạn Ô New password, gõ mật khẩu mới. Ô Confirm new password, nhập […]

Read More