Hướng dẫn cài đặt VMware ESXi 6.5

ESXi chính là một trong những sản phẩm chính của gói chương trình tổng hợp mang tên vSphere của VMWare. Từ Server ESXi sẽ giúp bạn tạo nên những máy chủ ảo hoạt động stand alone hoặc xây dựng cả một hệ thống to lớn phục vụ nhu cầu ảo hoá. 1. Phần cứng tối thiểu cho ESXi Server […]

Read More