Hướng dẫn cách diệt virus Update64.exe

Hướng dẫn cách diệt virus Update64.exe Update64.exe là một loại Trojan, mục đích khi lây nhiễm vào các máy chủ Windows sẽ sử dụng sức mạnh của CPU để đào Bitcoin (đây là một loại tiền ảo). Nguyên nhân của sự cố này xuất phát từ việc NSA bị lộ các công cụ tấn công Windows ra […]

Read More