Giải thích cho mấy bạn về IOPS của SSD

Giải thích cho mấy bạn về IOPS của SSD Mình vào mấy mục thường thấy mấy bạn hỏi IOPS của SSD là gì,nhưng chưa thấy ai trả lời cả Mà cái ăn tiền nhất của SSD là cái IOPS này và thời gian khởi động SSD (thường là 0.1 mili giây,của HDD thường là 8-9 mili giây) Quote: […]

Read More