Kiểm tra kết nối tới máy chủ với ping và tracert

Kiểm tra kết nối tới máy chủ với ping và tracert 1. Giới thiệu Ping và Tracert: – Ping và Tracert là hai công cụ có thể được dùng khi ta muốn kiểm tra tình trạng kết nối mạng. – Lệnh ping để kiểm tra xem một máy tính có thể kết nối tới một […]

Read More