Hiển thị lượng RAM sử dụng trên Linux

ps_mem là một công cụ viết bằng Python được dùng để hiển thị lượng RAM sử dụng cho mỗi chương trình trên Linux. Trong bài viết này Thế Giới Số sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng ps_mem trên Linux Hiển thị lượng RAM sử dụng cho mỗi chương trình trên Linux […]

Read More