Cài đặt Let’s Encrypt trên Ubuntu 18

Let’s Encrypt là cơ quan cấp chứng chỉ (CA) cung cấp chứng chỉ SSL/TLS miễn phí. Bạn có thể nhận được chứng chỉ SSL hợp lệ cho tên miền của mình miễn phí. 1. Bước 1 – Cài đặt Let Encrypt Đầu tiên  các bạn cần cài đặt Certbot bằng cách chạy lần lượt các […]

Read More