Hướng dẫn cài đặt Monit trên CentOS

Monit là một công cụ mã nguồn mở và rất hữu ích, giúp tự động theo dõi và quản lý tiến trình máy chủ, thư mục, quyền, và dịch vụ như Apache, Nginx, MySQL, FTP, SSH, Sendmail, v.v. và cung cấp một chức năng giám sát tuyệt vời và hữu ích cho các quản trị […]

Read More