Hướng dẫn cài đặt Monit trên CentOS

Monit là một công cụ mã nguồn mở và rất hữu ích, giúp tự động theo dõi và quản lý tiến trình máy chủ, thư mục, quyền, và dịch vụ như Apache, Nginx, MySQL, FTP, SSH, Sendmail, v.v. và cung cấp một chức năng giám sát tuyệt vời và hữu ích cho các quản trị […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Cockpit trên CentOS 7

Cockpit là một chương trình mã nguồn mở và miễn phí giúp quản lý máy chủ Linux. Nó rất nhẹ và có giao diện web đẹp, dễ sử dụng. Nó cho phép quản trị viên hệ thống dễ dàng thực hiện các tác vụ như khởi động Docker, quản trị lưu trữ và cấu hình […]

Read More

Cài đặt và sử dụng vnstat trên CentOS 7

vnStat là trình giám sát lưu lượng mạng (Network Traffic Monitor) với giao diện dòng lệnh dành cho Linux. Nó sử dụng số liệu thống kê giao diện mạng được cung cấp bởi kernel làm nguồn thông tin. Cài đặt và sử dụng vnstat trên Linux 1. Tính năng Cài đặt và sử dụng dễ […]

Read More