Hướng dẫn tạo tệp tin bằng dòng lệnh trên Linux

Có nhiều trình soạn thảo văn bản như (vim, nano, vi) và nhiều lệnh như (cat, echo, printf, touch) để tạo một tệp trong hệ điều hành Linux thông qua dòng lệnh. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một tệp tin bằng dòng lệnh trên Linux. Tạo tệp tin […]

Read More