Redirect www sang non-www và ngược lại trên Nginx

Có nhiều cách để redirect www sang non-www và ngược lại trên Nginx. Trong bài viết này Thế Giới Số sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất để làm điều này trên Nginx. 1. Redirect non-www sang www Để chuyển hướng url của website từ dạng domain.com sang www.domain.com các bạn có thể sử dụng cấu hình Nginx như […]

Read More