Cài đặt Plesk Panel trên Linux

I.  Yêu cầu hệ thống Hệ điều hành: CentOS 8.x ,7.x, 6.x Yêu cầu gói dịch vụ: wget Dịch vụ selinux và iptables (firewall) không hoạt động. II. Các bước cài đặt Bước 1: Kiểm tra trạng thái của selinux và iptables. Nếu 2 dịch vụ này bật, vui lòng turn off trước khi bắt đầu quá trình cài đặt Plesk-Panel. Câu lệnh […]

Read More