Hướng dẫn sử dụng Plesk 12

Hướng dẫn sử dụng Plesk 12 Để đăng nhập Plesk ta thực hiện các bước sau: Mở trình duyệt web và đánh địa chỉ host : Ví dụ : www.1123.vn:8443 Nhập username và password. Sau đó nhấn “login” để đăng nhập vào hệ thống Sau khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ đưa bạn […]

Read More