Lỗi không thể Migration trên Plesk Linux

Failed to fetch basic information about resellers, clients and domains data from source servers Cause: Command execution failed on the local server with non-zero exit code. command: rsync -r –chmod=Fu=r,Du=rwx,go= –timeout=30 -e ‘ssh -i /root/.ssh/id_rsa -p 22 -o PasswordAuthentication=no -o StrictHostKeyChecking=no -o GSSAPIAuthentication=no’ /usr/local/psa/admin/plib/modules/panel-migrator/backend/lib/python/parallels/plesk/source/legacy/extras/plesk_17_0_pmm_shared/ root@203.0.113.2:/root/plesk_migrator/plesk_migrator-v1c5tj81ez33fks3axsor39rbz5o4ac3/pmm_agent exit code: 12 stdout: stderr: rsync: ERROR: cannot stat destination […]

Read More

Cài đặt Plesk Panel trên Windows Server

Bước 1: Tải bộ cài đặt tự động trên trang “http://autoinstall-win.pp.parallels.com/plesk-installer.exe” Bước 2: Mở file “plesk-installer” vừa được tải về ở trên và chạy file cài đặt Bước 3: Hệ thống sẽ tự động mở trang web cài đặt Plesk lên.Tại đây, bạn nhập thông tin tài khoản Admin của mình (tài khoản đăng nhập Server) […]

Read More

Cài đặt Plesk Panel trên Linux

I.  Yêu cầu hệ thống Hệ điều hành: CentOS 8.x ,7.x, 6.x Yêu cầu gói dịch vụ: wget Dịch vụ selinux và iptables (firewall) không hoạt động. II. Các bước cài đặt Bước 1: Kiểm tra trạng thái của selinux và iptables. Nếu 2 dịch vụ này bật, vui lòng turn off trước khi bắt đầu quá trình cài đặt Plesk-Panel. Câu lệnh […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt wordpress trên Plesk

Hướng dẫn cài đặt wordpress trên Plesk Chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt wordpress đã tích hợp sẳn trên Plesk Hosting, bạn chỉ cần theo 2 bước đơn giản sau là mình đã có 1 site wordpress. Bước 1: Login vào Plesk Hosting với thông tin mà bên nhà […]

Read More