Hướng dẫn sử dụng Private Cloud

Hướng dẫn sử dụng Private Cloud Bước 1:Truy cập vào Firewall: https://171.244.18.186 Bước 2: Truy cập vào VPN –> Open VPN –> Client Export —> Kéo thanh chượt xuống cuối trang và chọn – Old Windows Installers (2.3.17-Ix01):  để download phần mềm VPN Client về kết nối   Bước 3: Sau khi cài đặt xong […]

Read More