Hướng dẫn reset lại mật khẩu VPS – Centos 7

Hướng dẫn reset lại mật khẩu VPS – Centos 7 Để thiết lập lại mật khẩu root trên CentOS 7 hoàn toàn khác so với  Centos 6. Dưới đây Thế Giới Số hướng dẫn bạn cách thức làm thế nào để thiết lập lại mật khẩu gốc trong CentOS 7. Bước 1: Trong trình đơn khởi động grub chọn tùy chọn để […]

Read More