Setup NFS Server và Client trên CentOS 7.x để chia sẻ dữ liệu

NFS viết tắt cho Network File System; Thông qua NFS, các máy tính có thể chia sẻ dữ liệu (đọc, ghi/xóa) như thể nằm ngay trên ổ đĩa cứng của máy mình. Bài hướng dẫn sẽ sử dụng 2 máy tính cài đặt Centos 7 như sau: NFS Server: server.tgs.com.vn, IP address: 192.168.1.100 NFS Client: client.tgs.com.vn, IP address: 192.168.1.101 Bước […]

Read More