Hướng dẫn tạo thêm tài khoản email sử dụng Mdaemon

Hướng dẫn tạo thêm tài khoản email sử dụng Mdaemon Ghi chú: Webmail MDaemon chỉ duyệt tốt trên trình duyệt web Internet Explorer hoặc Firefox Bước 1: Truy cập vào link do bên đơn vị Email cung cấp thông thường sẽ là: http://mail.tencongty.com:1000 Bước 2: Sẽ hiện ra màn hình đăng nhập như bên dưới, nhập […]

Read More