Hướng dẫn quản trị và sử dụng mail Mdaemon

Hướng dẫn quản trị và sử dụng mail Mdaemon  Hướng dẫn quản trị mail và sử dụng webmail trên hệ thống Mail Server Mdaemon    I. Hướng dẫn quản trị hệ thống mail:   1. Đăng nhập vào đường link quản trị mail dạng như sau: http://mail.tgs.com.vn:1000 2. Tạo email: Từ menu bên trái, chọn […]

Read More