Hướng dẫn tạo Swap trên CentOS 8

Swap là một khoảng trống trên đĩa được sử dụng khi dung lượng bộ nhớ RAM vật lý đầy. Khi hệ thống Linux hết RAM, các trang không hoạt động sẽ được chuyển từ RAM sang Swap. 1. Tạo và kích hoạt Swap Bắt đầu bằng cách tạo một swapfile: fallocate -l 1G /swapfile Trong ví […]

Read More