Hướng dẫn cài đặt TFTP Server trên CentOS 7

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) là một chương trình dịch vụ Internet giúp truyền tải file một cách đơn giản nhất hơn cả dịch vụ FTP. TFTP không yêu cầu chứng thực user và người dùng kết nối cũng không có khả năng liệt kê file trong thư mục TFTP Server. TFTP sử dụng giao thức UDP, bạn có thể […]

Read More