Hướng dẫn thay đổi múi giờ trên CentOS 7

Lệnh timedatectl là một tiện ích mới trên CentOS 7, nó là một phần của hệ thống systemd và trình quản lý dịch vụ, thay thế cho lệnh date. Trong bài viết này Thế Giới Số sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi múi giờ trên CentOS 7 một cách dễ dàng với lệnh timedatectl. […]

Read More