Hướng dẫn sử dụng htop theo dõi System Processes trên Linux

Htop là một tiện ích dòng lệnh cho phép người dùng theo dõi tương tác với System Processes trên Linux theo thời gian thực. Trong bài viết này Thế Giới Số sẽ hướng dẫn sử dụng htop theo dõi System Processes trên Linux. 1. Cài đặt và khởi chạy Htop Bước 1: Cài đặt Htop […]

Read More