Thêm domain mới vào trình quản lý Vestacp

Thêm domain mới vào trình quản lý Vestacp Trong các bài hướng dẫn trước, tôi có hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt trình quản lý VPS Vestacp. Trong bài hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn cách thêm domain mới vào trình quản lý Vestacp. Trước tiên các bạn đăng nhập […]

Read More