Hướng dẫn sử dụng WP-CLI quản lý website WordPress

WP-CLI là một công cụ giao diện dòng lệnh cho WordPress. Trong bài viết này, Thế Giới Số sẽ hướng dẫn sử dụng WP-CLI quản lý website WordPress của bạn với các câu lệnh cơ bản. 1. WP-CLI có thể mang lại lợi ích cho bạn như thế nào Quản lý các tác vụ WordPress […]

Read More