Xem cấu hình máy trên linux

Xem cấu hình máy trên linux Xem cấu hình máy trên linux Trên linux để xem thông tin cấu hình đầy đủ về hardware của máy ta cài thêm phần phềm List Hardware, giống như xài cpu-z hay everest bên window, ta vào trang này để down về http://dag.wieers.com/rpm/packages/lshw/ Centos thì nên dùng phiên bản […]

Read More