Hướng dẫn thay đổi Timezone trên CentOS 8

Sử dụng múi giờ chính xác là điều cần thiết cho nhiều nhiệm vụ và quy trình liên quan đến hệ thống. Trên CentOS, múi giờ của hệ thống được thiết lập trong quá trình cài đặt, nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi múi giờ theo ý muốn. 1. Kiểm tra múi giờ […]

Read More

Hướng dẫn vô hiệu hoá SELinux trên CentOS 8

Security Enhanced Linux hoặc SELinux là một cơ chế bảo mật được tích hợp trong nhân Linux được sử dụng bởi các bản phân phối dựa trên RHEL. 1. SELinux là gì ? Security Enhanced Linux hoặc SELinux là một cơ chế bảo mật được tích hợp trong nhân Linux được sử dụng bởi các bản phân phối […]

Read More

Hướng dẫn tạo Swap trên CentOS 8

Swap là một khoảng trống trên đĩa được sử dụng khi dung lượng bộ nhớ RAM vật lý đầy. Khi hệ thống Linux hết RAM, các trang không hoạt động sẽ được chuyển từ RAM sang Swap. 1. Tạo và kích hoạt Swap Bắt đầu bằng cách tạo một swapfile: fallocate -l 1G /swapfile Trong ví […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Git trên CentOS 7

Git là một Hệ thống Kiểm soát Phiên bản (VCS) rất phổ biến. Nó được phát triển bởi Linus Torvalds người người tạo ra Linux Kernel. Nó được sử dụng để quản lý các phiên bản của mã nguồn khác nhau. Nó được sử dụng bởi các nhà phát triển phần mềm và các công […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Redis trên CentOS 7

Redis (Remote Dictionary Server) là một mã nguồn mở được dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng như một database, bộ nhớ cache hay một message broker. Nó là hệ thống lưu trữ dữ liệu với dạng KEY-VALUE rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay. Redis nổi bật […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt ownCloud trên CentOS 7

ownCloud là một phần mềm client-server phổ biến để tạo một dịch vụ lưu trữ tệp. Sử dụng nó, các bạn có thể tạo một máy chủ đám mây lưu trữ tập tin riêng thay vì sử dụng các dịch vụ trả phí như Dropbox, OneDrive, pCloud, v.v. 1. Bước 1: Cài đặt LAMP hoặc […]

Read More

Hướng dẫn thay đổi múi giờ trên CentOS 7

Lệnh timedatectl là một tiện ích mới trên CentOS 7, nó là một phần của hệ thống systemd và trình quản lý dịch vụ, thay thế cho lệnh date. Trong bài viết này Thế Giới Số sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi múi giờ trên CentOS 7 một cách dễ dàng với lệnh timedatectl. […]

Read More

Kiểm tra các cổng đang mở trong Linux

Trong quá trình khắc phục sự cố các dịch vụ chạy trên hệ thống Linux, kiểm tra các cổng đang mở là một trong những nhiệm vụ mà bất kỳ người dùng hoặc quản trị viên nào cũng nên xem xét thực hiện. Trong bài viết này Thế Giới Số sẽ hướng dẫn các bạn […]

Read More

Hiển thị lượng RAM sử dụng trên Linux

ps_mem là một công cụ viết bằng Python được dùng để hiển thị lượng RAM sử dụng cho mỗi chương trình trên Linux. Trong bài viết này Thế Giới Số sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng ps_mem trên Linux Hiển thị lượng RAM sử dụng cho mỗi chương trình trên Linux […]

Read More