Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Nginx

Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Nginx – Nhiều trang web bắt buộc phải luôn chạy SSL (Https). Và bạn cần đảm bảo rằng mọi người dùng phải truy cập trang web thông qua SSL (https). Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Apache Bạn có thể tham khảo bài viết tại đây. 1. Sửa file […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOS

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ webserver nổi tiếng LEMP bao gồm: Linux + Nginx + MariaDB + PHP (PHP-FPM) trên CentOS 7/6.5/6.4/6.3/6.2/6.1/6/5.10. Nginx (đọc là Engine x) là một webserver nhỏ gọn, ít tốn RAM, mạnh mẽ và có hiệu suất hoạt động cao. PHP hỗ trợ các […]

Read More