Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Nginx

Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Nginx – Nhiều trang web bắt buộc phải luôn chạy SSL (Https). Và bạn cần đảm bảo rằng mọi người dùng phải truy cập trang web thông qua SSL (https).

Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Apache

Bạn có thể tham khảo bài viết tại đây.

1. Sửa file Virtualhost

Sửa file virtualhost của website bằng trình soạn thảo văn bản.

 • Đối với Ubuntu
sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/example.com.conf
 • Đối với CentOS
sudo nano /etc/nginx/conf.d/example.com.conf
 • Lưu ý: Nếu trên ubuntu các bạn cài đặt Nginx phiên bản mới 1.17 thì cách sửa file virtualhost sẽ giống với CentOS

Các bạn tiến hành sửa nội dung của virtualhost tương tự như dưới đây. Thay đổi example.com bằng tên miền thực của bạn.

server {
  listen 80;
  server_name example.com www.example.com;
  return 301 https://www.example.com$request_uri;
}

server {
  listen 443 ssl;
  server_name www.example.com;
  root /var/www/html
  index index.html index.htm index.php

  error_page 403 /error/404.html;
  error_page 404 /error/404.html;
  error_page 500 502 503 504 /error/50x.html;

  ssl_certificate /etc/nginx/ssl/www.example.com.pem;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/www.example.com.key;
}

Sau khi thực hiện thay đổi file Virtual host, các bạn tiến hành khởi động lại máy chủ web Nginx của bạn và thử truy cập website của bạn để kiểm tra.

sudo service nginx restart

Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận