Cài đặt Let’s Encrypt trên Ubuntu 18

Let’s Encrypt là cơ quan cấp chứng chỉ (CA) cung cấp chứng chỉ SSL/TLS miễn phí. Bạn có thể nhận được chứng chỉ SSL hợp lệ cho tên miền của mình miễn phí. 1. Bước 1 – Cài đặt Let Encrypt Đầu tiên  các bạn cần cài đặt Certbot bằng cách chạy lần lượt các […]

Read More

Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Nginx

Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Nginx – Nhiều trang web bắt buộc phải luôn chạy SSL (Https). Và bạn cần đảm bảo rằng mọi người dùng phải truy cập trang web thông qua SSL (https). Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Apache Bạn có thể tham khảo bài viết tại đây. 1. Sửa file […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt trên CentOS 7

Trong hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt ứng dụng Let’s Encrypt trên VPS CentOS 7 của bạn và cấp chứng chỉ SSL cho tên miền của bạn. Cải thiện bảo mật trang web của bạn thông qua mã hóa SSL có thể tăng niềm tin của khách truy cập vào trang […]

Read More