Hướng dẫn cài đặt SSL trên hosting của TGS

Để cài đặt SSL trên hosting sử dụng công cụ quản lý cPanel, Quý Khách có thể làm từng bước như sau:

+ Đăng nhập vào cPanel:

Softacolous cPanel 001

+ Bước 2: Chọn mục SSL/TLS:

ssl cpanel01 1

Nếu Quý Khách sử dụng theme x3 thì chọn mục SSL/TLS như sau:

ssl cpanel02

+ Bước 3: Chọn mục Manage SSL Sites:

ssl cpanel03

+ Bước 4: Chọn tên miền trên hosting cần cài đặt SSL:

ssl cpanel04

+ Bước 5: Điền nội dung chứa chứng chỉ SSL trong các file mà Quý Khách nhận được khi đăng ký sử dụng SSL vào các mục Certificate: (CRT), Private Key (KEY)  Certificate Authority Bundle: (CABUNDLE) sau đó Quý Khách kéo xuống cuối trang và nhấn vào Install Certificate để cài đặt.

Như vậy là Quý Khách đã hoàn thành việc cài đặt SSL cho website trên hosting của mình. Chúc Quý Khách thành công!