private cloud hosting

Hướng dẫn sử dụng Private Cloud

private cloud hosting

Bước 1:Truy cập vào Firewall: https://171.244.18.186

Bước 2: Truy cập vào VPN –> Open VPN –> Client Export —> Kéo thanh chượt xuống cuối trang và chọn
– Old Windows Installers (2.3.17-Ix01):  để download phần mềm VPN Client về kết nối

Private Cloud

Private Cloud 1

Private Cloud 3

 

Bước 3: Sau khi cài đặt xong VPN Client bạn bấm vào biểu tượng VPN bên gốc phải màn hình và nhập User, Password vào để kết nối đến hệ thống Private Cloud – Vcenter

Private Cloud 6
Bước 4: Truy cập vào Vcenter bằng link: https://vcenter.tgs.local:9443

Đến đây là bạn đã kết nối được vào Vcenter để quản lý cụm Private Cloud và có thể tạo VM theo ý mình rồi.

Thế Giới Số chúc bạn thành công!