Vestacp 1

Thêm domain mới vào trình quản lý Vestacp

Trong các bài hướng dẫn trước, tôi có hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt trình quản lý VPS Vestacp. Trong bài hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn cách thêm domain mới vào trình quản lý Vestacp.

Vestacp 1

Trước tiên các bạn đăng nhập vào trang quản lý

vesta login

Vào menu Web trên thanh menu

tao User fpt trong vestacp 01

Nhấn vào button dấu + để thêm domain mới:

them domain trong vestacp 01 1

Điền domain mới vào ô domain:

them domain trong vestacp 02

Nhấn Add để thêm domain vào.

Thế Giới Số chúc các bạn thực hiện thành công!